Creditcard Begrippenlijst

3D secure-betaling

Een 3D secure-betaling of 3DS-betaling is een betaling die volgens het 3D Secure-systeem is beveiligd. Dit systeem is ontwikkeld door Visa, MasterCard en American Express, met als doel om online transacties zo goed mogelijk te beschermen. 

3D slaat op de drie zogeheten domeinen van een online transactie: het domein van de bank of winkel die het geld moet krijgen, het domein van het betaalmiddel (in dit geval Visa, MasterCard of AmEx) en het domein van de infrastructuur waarop de betaling plaatsvindt, oftewel het internet en eventuele apps die bij de betaling worden gebruikt. 3DS gaat van deze drie domeinen uit om de betaling zoveel mogelijk te beveiligen.

Aankoopverzekering

Een aankoopverzekering is een service die bij veel creditcards wordt aangeboden. Als je bijvoorbeeld met Visa iets koopt, wordt je aanschaf dankzij de aankoopverzekering beschermd. Als er tijdens de vooraf afgesproken periode van de aankoopverzekering (vaak 180 dagen) iets met jouw aankoop misgaat, krijg je het geld van de transactie met de creditcard terug.

American Express

American Express, ook wel AmEx genoemd, is een van de bekendste en oudste creditcardmaatschappijen ter wereld. Het bedrijf is opgericht in 1850 en staat bekend om de combinatie van reisverzekeringen en kredietbetalingen, de soms erg dure betaalkaarten en de uitstekende service. 

Een nadeel van American Express is echter wel dat het betaalnetwerk iets kleiner is. AmEx-kaarten worden met name buiten de Eurozone minder vaak geaccepteerd als betaalmiddel.

Autorisatie

Een autorisatie houdt in dat een betaling met een creditcard wordt goedgekeurd. Het is een controlemiddel om ervoor te zorgen dat de betaling met de creditcard correct is, je genoeg saldo hebt voor de betaling en dat je kaart niet is geblokkeerd. Zodra je een autorisatie uitvoert, voer je eigenlijk ook de betaling uit waarbij je de creditcard had gebruikt. Het geld van de transactie wordt op dat moment in mindering gebracht op de bestedingsruimte van de kaart.

Awardmiles

Awardmiles zijn spaarpunten die kunnen worden verkregen met het Miles & More-spaarprogramma. Dit spaarprogramma loopt via een aantal luchtvaartmaatschappijen, zoals Lufthansa en Austrian Airlines. Dit programma heeft een eigen creditcard, waarmee met elke aankoop Awardmiles worden gespaard.

Bankonafhankelijke creditcard

Een bankonafhankelijke creditcard is een creditcard van een maatschappij, die niet direct onder een bank valt. In plaats daarvan gaat een bankonafhankelijke creditcardmaatschappij partnerschappen aan met banken die creditcards aan willen bieden. 

Hoewel de dienstverlening van de creditcard via de bank loopt, is de maatschappij zelf verantwoordelijk voor het verwerken van het aanvraagproces. De bekendste bankonafhankelijke creditcards zijn Visa, Mastercard en American Express.

Bestedingslimiet

Een bestedingslimiet of bestedingsruimte is het maximale bedrag dat je per maand met een creditcard kunt betalen. De bestedingslimiet is vaak afhankelijk van wat van te voren is afgesproken met de creditcardmaatschappij en kan variëren van € 500 tot € 20.000. 

Biometrische betaalkaart

Een biometrische betaalkaart is een betaalkaart, die extra is beveiligd door biometrische technologie. Dit betekent doorgaans dat je een betaling kunt autoriseren door op een scherm een vingerafdruk te plaatsen. Jouw vingerafdruk is gekoppeld aan de betaalkaart, zodat de vingerafdruk als een soort password werkt. 

BKR-toetsing

Een BKR-toetsing houdt in dat bij de aanvraag van een creditcard eerst door de creditcardmaatschappij wordt gecontroleerd wat jouw status is bij het BKR. Als je negatief bij het BKR bekend staat, wordt je aanvraag geweigerd.

Boete te laat betalen

Een boete voor te laat betalen krijg je als je op jouw creditcard aan het einde van de maand een negatief saldo hebt staan en deze uitstaande schuld niet op tijd terug kunt betalen. Deze boete kan fors oplopen, omdat het vaak om 1% of 2% over de uitstaande schuld gaat. Als na meerdere boetes nog steeds de schuld niet is terugbetaald, kan je creditcard worden geblokkeerd.

Bureau Krediet Registratie (BKR)

Het Bureau Krediet Registratie (BKR) is een stichting die de kredietwaardigheid van particulieren monitort. Elke keer dat jij een lening afsluit bij een bank die aangesloten is bij het BKR, wordt dit doorgegeven aan het BKR. Als je teveel leningen afsluit, heeft dit gevolgen voor hoe je door het BKR wordt gekenmerkt. Dit gebeurt ook als je tijdens de looptijd van een lening een betalingsachterstand oploopt.

Als je een creditcard aanvraagt, zal in veel gevallen de creditcardmaatschappij controleren wat jouw status bij het BKR is. Bij een negatieve status wordt de aanvraag geweigerd.

Charge card

Een charge card is een creditcard die niet gekoppeld is aan een lopende rekening. In plaats daarvan wordt met een charge card bijgehouden hoeveel je per maand met deze kaart hebt betaald, waarna aan het einde van de maand alle betalingen worden verrekend met je bankrekening. 

De schuld die je met een charge card per maand opbouwt, kan daarom als alles goed gaat nooit groter zijn dan de maandelijkse bestedingsruimte van de kaart.

De bekendste charge cards zijn die van American Express.

Chargeback

Een chargeback houdt in dat je een betaling met een creditcard naderhand ongedaan maakt, zodat het geld van de betaling terug wordt gestort. Vaak kun je binnen een afgesproken periode van bijvoorbeeld 180 dagen een betaling ongedaan maken. Een chargeback voer je vaak uit als lijkt dat er door fraude onterecht een transactie met jouw creditcard heeft plaatsgevonden.

Creditcard crunch

Een creditcard crunch is een maatregel die ervoor moet zorgen dat mensen niet te vaak gebruik maken van de kredietmogelijkheden met een creditcard. Met een creditcard crunch wordt een kredietplafond ingesteld, zodat kaarthouders niet meer zo eenvoudig betalingen op krediet uit kunnen voeren.

Als teveel particulieren en bedrijven betalingen op krediet uitvoeren, leidt dit tot schulden. Teveel schulden in de samenleving kunnen leiden tot een instabiele geldmarkt en een financiële crisis. Om dit tegen te gaan, wordt in zeldzame gevallen een creditcard crunch opgelegd. 

Creditcard fraude

Creditcardfraude houdt in dat creditcardgegevens worden gebruikt voor illegale doeleindes. Dit kan betekenen dat geld wordt opgenomen met een gestolen creditcard, maar ook dat creditcardgegevens illegaal worden doorverkocht op het dark web of dat informatie tijdens transacties wordt gestolen door middel van skimming van betaalpunten. 

Denk je dat er fraude wordt gepleegd met jouw creditcard? Neem dan direct contact op met de politie.

Creditcardmaatschappij

Een creditcardmaatschappij is een bedrijf dat betaalmiddelen aanbiedt, door middel van een creditcard in combinatie met een betaalnetwerk. De bekendste creditcardmaatschappijen zijn American Express, Visa en Mastercard. Een creditcardmaatschappij is niet hetzelfde als een bank. Banken zijn vaak partners van creditcardmaatschappijen die zich op het betaalnetwerk aansluiten.

Creditcardnummer

Het nummer van je creditcard is een uniek nummer dat de betalingen met de kaart aan jouw rekening koppelt. Het nummer bestaat vaak uit 16 tot 15 cijfers, waarbij de verschillende getallen ook een eigen betekenis hebben. 

Bij kaarten van Visa is het eerste cijfer bijvoorbeeld altijd een 4, omdat dit het kenmerk van de creditcardmaatschappij is. Het tweede tot en met het zesde cijfer geeft de bank of financiële instelling aan waaraan de kaart is gekoppeld. De zevende tot en met de vijftiende cijfers zijn het rekeningnummer van de kaart. Het laatste cijfer is een controlegetal. 

Creditcardtoeslag

Een creditcardtoeslag is een klein extra bedrag dat je extra moet betalen als je bij een winkel met een creditcard betaalt. De reden hiervoor is omdat de winkelier kosten maakt bij transacties met creditcards. Door middel van de toeslag worden deze kosten doorberekend aan jou als klant.

Tegenwoordig is het niet meer toegestaan om creditcardtoeslagen op te leggen. Per 2019 is dit in Nederland officieel verboden, net als in de rest van de EU.

Creditcarduitgever

Een creditcarduitgever is een organisatie die een creditcard aanbiedt. Dit kan een bank zijn, maar kan ook een bankonafhankelijk bedrijf zijn. De grootste creditcarduitgever in Nederland is ICS, dat verantwoordelijk is voor de kaarten van de creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard.

De creditcarduitgever beoordeelt creditcardaanvragen, verzorgt transacties voor de kaarthouder en int betalingen bij de kaarthouder. Ook verzorgt de uitgever de klantenservice voor een creditcard.

Creditrente

De creditrente is een bedrag dat je krijgt als je een positief saldo op je rekening hebt staan. De rente is een beloning voor het geld dat je via je rekening voor een bank ter beschikking stelt. De term credit- en debetrente worden vaak met elkaar verward.

CVC-code

De CVC-code is een getal van drie cijfers dat op de achterzijde van de creditcard staat. Deze code wordt gebruikt om de creditcard te activeren. CVC staat voor Card Validation Code en is zodoende een manier kaarten te verifiëren en om fraude tegen te gaan. 

Debetrente

De debetrente is een bedrag dat je als compensatie moet betalen als je een negatief saldo op je rekening hebt staan. Met een negatief saldo leen je effectief geld van de bank of geldverstrekker. Geld lenen kost geld, gezien de kredietverstrekker immers risico loopt en kosten maakt door het geld wat jij het bedrijf schuldig bent. De term debetrente wordt nogal eens verward met het begrip creditrente.

EMV

EMV is een betaalsysteem, dat tegenwoordig op bijna alle betaalkaarten aanwezig is. EMV is te herkennen aan de goudkleurige vierkanten chip, die op een betaalkaart te zien is. EMV staat voor “Europay, Mastercard, Visa”, wat de drie bedrijven zijn geweest die aan de wieg van dit betaalsysteem hebben gestaan. 

Een belangrijke reden voor de invoering van EMV is omdat de magneetstrip van creditcards wegens skimming-technologie te fraudegevoelig was.

FICO-score

De FICO-score is een score die de kredietwaardigheid van particulieren weergeeft. De score wordt bepaald door het Amerikaanse instituut Fair Isaac Corporation. Dit instituut vervult in de VS zodoende een rol die te vergelijken is met het BKR in Nederland. 

Flexibel betalen / Gespreid betalen

Flexibel betalen of gespreid betalen is een betaalmethode, waarbij uitstaande bedragen in delen worden terugbetaald. Bij creditcards betekent dit dat je per maand een deel van de uitstaande schuld terug betaalt, waarna je gebruik kunt maken van de resterende bestedingsruimte.

Hoewel bij veel banken en kredietverstrekkers flexibel of gespreid betalen met creditcards vroeger een optie was, zijn sinds 2021 de meeste creditcardaanbieders hiermee gestopt.

ICS

ICS (International Card Services) is de grootste creditcarduitgever van Nederland. Het bedrijf is tegenwoordig een dochteronderneming van ABN Amro en is verantwoordelijk voor de kaarten van Visa en Mastercard. ICS is verantwoordelijk voor het goedkeuren van aanvragen, het verzorgen van transacties met kaarten, het innen van betalingen bij kaarthouders en de klantenservice.

Jaarlijkse bijdrage (jaarprijs)

De jaarlijkse bijdrage van een creditcard is een vast bedrag dat je per jaar moet betalen om de creditcard te mogen gebruiken. Hoe meer mogelijkheden en extra’s de kaart heeft, hoe duurder de kaart zal zijn. Veel creditcardaanbieders geven in het eerste jaar kortingen op de jaarprijs.

Kredietopening

Een kredietopening is een regeling waarbij je over een bepaalde periode over een vast bedrag mag beschikken. Aan het einde van deze periode wordt van je verwacht dat je alles wat je van dit budget hebt gebruikt terugbetaalt aan de kredietverstrekker. 

Een kredietopening wordt vaak gekoppeld aan betaalkaarten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de kaarten van American Express. Met deze creditcards heb je een bestedingsruimte, die je aan het eind van een maand altijd geheel af moet lossen.

Kredietruimte

De kredietruimte van een creditcard is de hoogte van het bedrag dat je met de creditcard rood mag staan. Bijna alle creditcardaanbieders beperken de hoogte van het saldo dat je negatief mag staan. Het maximale bedrag dat je met de creditcard verschuldigd mag zijn wordt de kredietlimiet of kredietruimte genoemd.

Mastercard

Mastercard is een van de meest gebruikte creditcardmerken ter wereld. Met de creditcards en andere betaalkaarten van Mastercard kun je dankzij het betaalnetwerk van dit bedrijf bijna overal ter wereld betalen. Mastercard laat zijn kaarten uitgeven door ICS en verstrekt de kaarten via licenties aan banken. Zodoende hebben veel kredietverstrekkers en banken een eigen variant van een Mastercard.

Mastercard Securecode

Mastercard Securecode is een speciale maatregel voor extra veiligheid bij online betalingen. Het is feitelijk de naam van Mastercard voor de 3D Secure-technologie, die mede door Mastercard is ontwikkeld.

Pincode creditcard

De pincode van een creditcard is een code van 4 cijfers, die je gebruikt om een transactie met de creditcard te autoriseren. De code is gekoppeld aan de creditcard zelf. De pincode van de kaart van je reguliere betaalrekening is daarom doorgaans een andere code.

Pre-autorisatie (reservering)

Een pre-autorisatie of reservering houdt in dat een bepaald bedrag voor een toekomstige betaling met een creditcard wordt vastgehouden, maar nog niet wordt betaald. 

Een pre-autorisatie vindt bijvoorbeeld plaats als een auto wordt gehuurd. Er wordt dan afgesproken dat de huur van de auto pas wordt betaald als deze weer bij het verhuurbedrijf wordt ingeleverd. Tot die tijd blijft het geld voor de huur op de rekening van de kaarthouder staan. Pas als de betaling daadwerkelijk wordt geautoriseerd, wordt deze uitgevoerd.

Prepaid creditcard

Een prepaid creditcard is een betaalkaart waarbij je van te voren een saldo op de kaart moet plaatsen. Dat saldo is het bedrag waarmee je door middel van de prepaid card betalingen uit kunt voeren. 

Een voordeel van een prepaid creditcard is het niet mogelijk is om met deze creditcard rood te staan. Als de kaart leeg is, kunnen er simpelweg geen betalingen meer worden verricht. Dit is dan ook een reden dat veel aanbieders van prepaid creditcards geen hoge eisen stellen en vaak geen BKR-toetsing hoeven uit te voeren.

Reisverzekering

Een reisverzekering is een regeling waarmee je bij problemen tijdens een zakenreis of vakantie op financiële steun kunt rekenen. Een voorbeeld is een verzekering voor vluchtvertragingen. Als een vlucht door overmacht wordt uitgesteld, word je hiervoor financieel gecompenseerd.

Bij veel creditcards van bijvoorbeeld Visa en American Express zijn aanvullende reisverzekeringen vaak standaard inbegrepen.

Rekeningoverzicht

Een rekeningoverzicht van een creditcard is een maandelijks overzicht van alle transacties die in de afgelopen maand met de creditcard hebben plaatsgevonden. Doorgaans worden rekeningoverzichten digitaal aangeleverd, via bijvoorbeeld de app van de creditcardaanbieder. Op basis van het rekeningoverzicht wordt bepaald hoeveel je over de afgelopen maand moet betalen aan de aanbieder.

Rente

De rente is het bedrag dat extra verschuldigd is als de ene partij tijdelijk geld leent aan de andere partij. In het geval van het gebruik van creditcards betekent dit doorgaans een percentage over het bedrag dat in de afgelopen maand is gebruikt. De rente moet samen met de aflossing van het verbruikte saldo worden betaald.

Rentevrije periode

De rentevrije periode is de periode waarin je zonder extra kosten de tijd krijgt om alle transacties met een creditcard van de afgelopen maand terug te betalen. Na die periode wordt rente over het uitstaande bedrag berekend. Bij Visa en Mastercard duurt de rentevrije periode 21 dagen.

Revolving creditcard

Een revolving creditcard is een creditcard met een doorlopend krediet. Dit betekent dat je aan het eind van de maand de openstaande schuld van de creditcard niet hoeft te betalen. In plaats daarvan betaal je de rente en los je een deel van het openstaande bedrag af. Verder kun je de rest van je bestedingsruimte gebruiken voor nieuwe betalingen in de komende maand. 

Revolving creditcards zijn in Nederland een zeldzaamheid geworden. De meeste banken en creditcardaanbieders zijn in 2021 met deze vorm van creditcard gestopt.

Schuldenval

Een schuldenval is een risico van het gebruik van creditcards. Als je met een creditcard niet aan een openstaande schuld kunt voldoen, is een oplossing op de korte termijn om de schuld af te lossen met een nieuwe lening of andere creditcard. Dit betekent echter dat de rente en het af te lossen bedrag uiteindelijk alleen maar groter zal worden. Je belandt op deze manier als het ware in de val. Of in dit geval, een schuldenval. 

Teaser rate

Een teaser rate van een creditcard is een aantrekkelijke korting of lagere prijs voor het eerste jaar waarin een creditcard in gebruik wordt genomen. Veel grote merken als Visa of American Express bieden hun creditcards in het eerste jaar tegen 50% korting of soms zelfs geheel gratis aan. Na dat jaar wordt de jaarlijkse bijdrage verhoogd tot het standaardtarief.

Transactiekosten

Transactiekosten zijn kosten die worden gemaakt als met een creditcard wordt betaald. Een creditcardbetaling vindt plaats via een betaalnetwerk van een creditcardmaatschappij. Om dit netwerk in de lucht te houden, moeten kosten worden berekend.

Sinds 2019 mogen deze kosten in Eurolanden echter niet meer worden doorberekend naar de kaarthouder. Je kunt daarom in Nederland in principe zonder extra kosten betalen met creditcards.

Tweefactorauthenticatie

Tweefactorauthenticatie of tweestapsverificatie is een manier om online betalingen veiliger te maken. In het kort houdt het in dat een betaling op twee verschillende manieren moet worden geautoriseerd. Dit kan door bijvoorbeeld eerst een pincode in te vullen en vervolgens via een aan de creditcard gekoppeld telefoonnummer een tweede paswoord te krijgen, dat na de eerste pincode moet worden ingevuld. 

Verified by Visa

Verified by Visa is de oude naam van Visa voor het beveiligingssysteem 3D Secure, dat samen met American Express en Mastercard is ontwikkeld. Tegenwoordig wordt door Visa de naam Visa Secure gebruikt.

Vervaldatum

De vervaldatum van een creditcard is de uiterste datum waarop de kaart kan worden gebruikt. De datum wordt vaak aangegeven in de vorm van een maand en een jaartal. De fysieke creditcard is na deze datum niet meer te gebruiken. De dienstverlening met de creditcardaanbieder blijft echter in stand. Je zult daarom vaak een nieuwe creditcard ter vervanging toegestuurd krijgen.

Visa

Visa is een van de grootste creditcardmaatschappijen ter wereld. Dankzij het betaalnetwerk van Visa kun je met een Visa card overal ter wereld betalen. Net als Mastercard worden de kaarten van Visa uitgegeven door ICS. Door middel van licenties zijn veel Visa cards verkrijgbaar via andere banken en kredietverstrekkers.

Visa Secure

Visa Secure is de naam die Visa heeft gegeven aan de eigen versie van 3D Secure. Deze beveiligde manier van betalen is ontwikkeld door Visa in samenwerking met Mastercard en American Express.

Wisselkoersopslag

Een wisselkoersopslag is een toeslag die je moet betalen als je met een creditcard in vreemde valuta betaalt. Creditcards met een goede wereldwijde dekking zoals Visa laten je ook betalen in landen buiten de Eurozone. Dit betekent echter wel dat de Euro moet worden omgewisseld naar een andere munteenheid. Dit kost geld, wat de reden is dat een transactie in vreemde valuta de extra kosten van de wisselkoersopslag met zich meebrengt.

Zakelijke creditcard

Een zakelijke creditcard is een creditcard die vooral gebruikt wordt voor zakelijke transacties en zakenreizen. Het voordeel van een zakelijke creditcard heeft te maken met administratie. Alle uitgaven van een zakelijke betaalkaart kunnen makkelijk worden verwerkt in de boekhouding, wat een goed overzicht van uitgaves van een bedrijf geeft. 

Waar bij een particuliere creditcard vaak eisen worden gesteld aan een persoonlijk inkomen, wordt bij een zakelijke creditcard eerder gevraagd naar jaarcijfers van het bedrijf namens welke de kaart wordt aangevraagd.